Formowanie 58th NYSV

58th NYSV był pułkiem ochotniczym, złożonym z ludzi wielu narodowości wśród których byli zarówno Polacy, ale też i Niemcy, Rosjanie, Włosi oraz wiele innych. Powstał z połączenia kliku oddzielnych formacji łączonych w trakcie formowania w jeden pułk.

Poczatkiem historii powstawania pułku jest powołanie formacji „Polish Legion”, pułku polskiego formowanego przez pułkownika Juliana Allena w Nowym Jorku. Choć oficjalny rozkaz formawania datowany jest na dzień 22 lipca 1861 to pierwsze informacje na temat jego formowania pochodzą z maja 1861 roku. Według nich w tym czasie pułk liczył około 77 ludzi. Znakiem wyróżnającym żołnierzy pułku były karmazynowe czapki (crimson Lancer cap).

20 sierpnia 1861 pułkownik Włodzimierz Krzyżanowski otrzymał z Departamentu Wojny (War Department) polecenie rozpoczęcia formowania w Nowym Jorku pułku piechoty pod nazwą „United States Rifles”. Mniej więcej w tym samym czasie z uwagi na dość powolny zaciąg połączono pułki „Polish Legion” i „Gallatin Rifles” a następnie wcielono je do pułku „Morgan Rifles” pod dowództwem pułkownika Lutza.

19 października 1861 na mocy decyzji władz stanowych poprzez konsolidację niekompletnych dotąd pułków „Morgan Rifles” pułkownika Lutza i „United States Rifles” pułkownika Krzyżanowskiego powołano 58th Regiment. Kompanie A, B, C i D zostały sformowane z analogicznych kompanii obu pułków (lub kompanii pułku Morgan Rifles – do sprawdzenia), kompania E z kompanii E i G, oraz F z kompanii F i H pułku „Morgan Rifles”. Kompanie G, H, I i K z kompanii A, B, C i D pułku „United States Rifles”. Na dowódcę całości wyznaczono pułkownika Krzyżanowskiego.

58th NYSV po okresie szkolenia i organizacji opuścił stan Nowy Jork 7 listopada 1861 roku służąc nieprzerwanie do końca wojny.

Lista pułków z których sformowano 58 NYSV wraz z nazwiskami pierwszych dowódców i datami formowania:
– Polish Legion – 1861.07.25 (płk. Julian Allen)
– United States Rifles – 1861.08.20 (płk. Włodzimierz Krzyżanowski)
– Morgan Rifles – 1861.07.25 (płk. Frederick Gellman)
– Gallatin Rifles – 1861.07.25 (płk. Theodore Lichtenhein)
– Humboldt Yaegers – 1861.07.31 (płk. Andrew Lutz)

Chronologia łączenia pułków w pułk 58th NYSV:
1861.07.25 – formowanie Polish Legion (płk. Julian Allen)
1861.07.25 – formowanie Morgan Rifles (płk. Frederick Gellman)
1861.07.25 – formowanie Gallatin Rifles (płk. Theodore Lichtenhein)
1861.07.31 – formowanie Humboldt Yaegers (płk. Andrew Lutz)
1861.08.20 – formowanie United States Rifles (płk. W. Krzyżanowski)
1861.??.?? – właczenie Polish Legion, Gallatin Rifles i prawdopodobnie Humboldt Yaegers(?) do Morgan Rifles (płk. Andrew Lutz)
1861.10.19 – formowane 58th NYSV (płk. W. Krzyżanowski), włączenie do pułku formacji Morgan Rifles i United States Rifles

W skład dowództwa pułku weszli z wcześniej formowanych jednostek:
– płk. Krzyżanowski jako dowódca pułku
– płk. Frederick Gellman
– mjr Theodore Lichtenhein – w informacjach o formowaniu pułku Gallatin Rifles przedstawiany jako pułkownik, zdymisjonowany w styczniu 1862 roku.